Матеріали для ліцензування

1. Свідоцтво про Атестацію.

2. Статут Маршинецького НВК.

3. Лiцензований обсяг та фактична кiлькiсть осiб, якi навчаються у Маршинецькому НВК.

3.1 Лiцензований обсяг та фактична кiлькiсть осiб, якi навчаються у Маршинецькому НВК.

4. Вiдомостi про навчально-методичне та iнформацiйне забезпечення у Маршинецькому НВК.

4.1 Вiдомостi про навчально-методичне та iнформацiйне забезпечення у Маршинецькому НВК.

5. Вiдомостi про кiлькiснi та якiснi показники матерiально-технiчного забезпечення освiтньої дiяльностi у Маршинецькому НВК.

5.1 Вiдомостi про кiлькiснi та якiснi показники матерiально-технiчного забезпечення освiтньої дiяльностi у Маршинецькому НВК.

6. Вiдомостi про кiлькiснi та якiснi показники кадрового забезпечення у Маршинецькому НВК.

6.1 Вiдомостi про кiлькiснi та якiснi показники кадрового забезпечення у Маршинецькому НВК.

7. Умови доступності НВК для осіб з особливими освітніми потребами.

7.1 Умови доступності НВК для осіб з особливими освітніми потребами.

8. Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти.

8.1 Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти.

9. З А Я В А про отримання ліцензії

10. Мова (мови) освітнього процесу.

11. Правила поведінки здобувача освіти в закладі освітиПравила поведінки здобувача освіти в закладі освіти

12. Правила прийому до закладу освіти.

13. Інформація про наявність вакантних посад

14. Результати моніторингу якості освіти.

15. Список учнів, які зараховані до 1-их класів.

16. Загальний обсяг видатків

17. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

18. Булінг.

19. Освітня програма: початкової школи; основної школи; старшої школи.

20. Кошторис.

21. Структура та органи управління закладу освіти.

22. Про зміни назви загальноосвітньої школи I - III ступенів.

23. Стратегія розвитку Маршинецького НВК.

24 . Річний звіт про діяльність закладу освіти.

 

Річний звіт про діяльність закладу освіти

 

Звіт директора Маршинецького навчально-виховного комплексу
Галак Родіки Василівни про свою діяльність на посаді протягом
2020 – 2021 навчального року

 

 

 

 

Річний план