Матеріали для ліцензування

1. Свідоцтво про Атестацію.

2. Статут Маршинецького НВК.

3. Лiцензований обсяг та фактична кiлькiсть осiб, якi навчаються у Маршинецькому НВК.

3.1 Лiцензований обсяг та фактична кiлькiсть осiб, якi навчаються у Маршинецькому НВК.

4. Вiдомостi про навчально-методичне та iнформацiйне забезпечення у Маршинецькому НВК.

4.1 Вiдомостi про навчально-методичне та iнформацiйне забезпечення у Маршинецькому НВК.

5. Вiдомостi про кiлькiснi та якiснi показники матерiально-технiчного забезпечення освiтньої дiяльностi у Маршинецькому НВК.

5.1 Вiдомостi про кiлькiснi та якiснi показники матерiально-технiчного забезпечення освiтньої дiяльностi у Маршинецькому НВК.

6. Вiдомостi про кiлькiснi та якiснi показники кадрового забезпечення у Маршинецькому НВК.

6.1 Вiдомостi про кiлькiснi та якiснi показники кадрового забезпечення у Маршинецькому НВК.

7. Умови доступності НВК для осіб з особливими освітніми потребами.

7.1 Умови доступності НВК для осіб з особливими освітніми потребами.

8. Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти.

8.1 Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти.

9. З А Я В А про отримання ліцензії

10. Мова (мови) освітнього процесу.

11. Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти.

12. Правила прийому до закладу освіти.

13. Інформація про наявність вакантних посад

14. Результати моніторингу якості освіти.

15. Список учнів, які зараховані до 1-их класів.

16. Загальний обсяг видатків

17. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

18. Булінг.

19. Освітня програма: початкової школи; основної школи; старшої школи.

20. Кошторис.

21. Структура та органи управління закладу освіти.

22. Про зміни назви загальноосвітньої школи I - III ступенів.

23. Стратегія розвитку Маршинецького НВК.

24. Річний звіт про діяльність закладу освіти.

25.  Платні освітні послуги.

 

 

Звіт по результативності роботи за 2020-2021 навчальний рік

Звіт по результативності роботи за 2020-2021 навчальний рік, Бойку Віорел Іванович

 Звіт по результативності роботи за 2020-2021 навчальний рік, Ворнік Марія Георгіївна

Звіт по результативності роботи за 2020-2021 навчальний рік, Галак Марія-Олена Олександрівна

Звіт по результативності роботи за 2020-2021 навчальний рік, Галак Олександр Миколайович

Звіт по результативності роботи за 2020-2021 навчальний рік, Грішка Аліна Вікторівна

 Звіт по результативності роботи за 2020-2021 навчальний рік, Гульпак Діна Володимирівна

Звіт по результативності роботи за 2020-2021 навчальний рік, Гульпе Василь Васильович

 Звіт по результативності роботи за 2020-2021 навчальний рік, Добронічко Оксана Валеріївна

 Звіт по результативності роботи за 2020-2021 навчальний рік, Довганюк Анжела Василівна

 Звіт по результативності роботи за 2020-2021 навчальний рік, Кошман Віталій Ілліч

Звіт по результативності роботи за 2020-2021 навчальний рік, Кошман Ірина Анатоліївна

 Звіт по результативності роботи за 2020-2021 навчальний рік, Мельник Марина Іванівна

Звіт по результативності роботи за 2020-2021 навчальний рік, Ністрян Євген Аркадійович

 Звіт по результативності роботи за 2020-2021 навчальний рік, Пріску Тетяна Володимирівна

Звіт по результативності роботи за 2020-2021 навчальний рік, Ришку Олена Василівна

 Звіт по результативності роботи за 2020-2021 навчальний рік, Рошка Анастасія Родіонівна

Звіт по результативності роботи за 2020-2021 навчальний рік, Савка Тамара Калинівна

 Звіт по результативності роботи за 2020-2021 навчальний рік, Скрикуляк Христина Анатоліївна

Звіт по результативності роботи за 2020-2021 навчальний рік, Скриндіца Дідіна Миколаївна

 Звіт по результативності роботи за 2020-2021 навчальний рік, Чебан Вадим Валерійович

 Звіт по результативності роботи за 2020-2021 навчальний рік, Чевка Аліна Семенівна

 Звіт по результативності роботи за 2020-2021 навчальний рік, Чиботар Аліна Іванівна

 

 

 

 

Річний план