Допомога батьків

У травні, для покоса теріторії шкільного та дошкільного підрозділив, від батьківського комітету,  отримали грошову допомогу у розмірі 2000 гр.

 

 

Звіт про цільове використання батьківських коштів за вересень-листопад 2017 року

    Відповідно до результатів засідання батьківських комітетів класів, яке відбулося 28 серпня 2017 року директор НВК Галак Родіка Василівна доводить до відома батьківської громади навчально-виховного комплексу, інформацію про використання благодійних внесків від батьківської громади протягом вересня – листопада 2017 року.

            Було  придбано:

1. лампочок для освітлення приміщень 10 шт.- 320 грн.
2. миючих дезинфікуючих засобів для туалетів - 250 грн.
3. заправленя фарбою 1 картредж для принтера - 150 грн.
4. мольберт - 272 грн.
5. маленька магнітна дошка - 260 грн.
6. сіль таблетована для опалювальної системи 50кг- 360 грн.

         В наявності є чеки.

   На виконання програми соціально-економічного розвитку села на 2017-2018р.р., було виділено з бюджету Маршинецької сільської ради 537000грн. (будівельні матеріали) для будови міні-футбольного поля із штучним покриттям, який був відкритий 27 листопада. 2017 року.

На виконання програми соціально-економічного розвитку села на 2017-2018р.р., було виділено з бюджету Маршинецької сільської ради 65000грн., для придбання ігрового майданчика на території шкільного підрозділу.

 

План роботи батьківського комітету Маршинецького НВК на 2017/2018 навчальний рік

І засідання (серпень 2017 року)

1. Затвердження Положення про батьківський комітет.

2. Вибори голови батьківського комітету та секретаря.

3. Затвердження плану роботи батьківського комітету на 2017-2018 н.р.

4. Звіт директора про витрачення батьківських коштів за минулий 2016-2017 н.р.


II засідання (Грудень 2017 року)

1. Про надання допомоги дітям пільгових категорій.

2. Про підсумки участі учнів у районних та міських олімпіадах та навчальних конкурсах.

3. Святкування Новорічних та Різдвяних свят. Робота навчального закладу на зимових канікулах.

4. Про зміцнення матеріально - технічної та навчально - виробничої бази НВК.

III засідання (Лютий 2018 року)

1. Звіт з питань навчально-виховного процесу.

2. Про заходи щодо зміцнення матеріально - технічної та навчально - методичної бази НВК.

3. Про заходи щодо посилення охорони НВК.

IV засідання (Квітень 20178року)

1. Про затвердження заходів щодо підготовки НВК до нового навчального року.

2. Про запобігання дитячій бездоглядності на період літніх канікул.

3. Про організацію оздоровчої літньої кампанії.

4. Звіт про використання батьківських коштів.

5. Про підсумки роботи батьківського комітету у 2017-2018н.р.

 

 

Батьківський комітет шкільного підрозділу

БАТЬКІВСЬКИЙ КОМІТЕТ

шкільного підрозділу

МАРШИНЕЦЬКОГО НВК

2017-2018н.р.

ГОЛОВА Батьківського комітету -Бойку Вікторія Анатоліївна

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ БК-Житарюк Неля Анатоліївна

СЕКРЕТАР-Бойко Анна Георгіївна

клас

Голова БК

Заступник голови БК

1-й клас

Арсеній Олена Іванівна

Тіху Н.

2-А клас

Арсеній Юлія Володимирівна

Княгницька Л.В.

2-Б клас

Ворник Адела Василівна

Паладій А.Д.

3-А клас

Арсеній Марина Сергіївна

Ворнік М. Г.

3-Б клас

Кіцак Юлія Михайлівна

Бойкр Х.О.

4-А клас

Безушка Альона Володимирівна

Скриндіца Н.Ш.

4-Б клас

Бурачик Марина Дмитріївна

Унгурян Є. Р.

5-А клас

Скицько Валерій Васильович

Габор О.К.

5-Б клас

Галак Маряна Федорівна

Туриц М. С.

6-А клас

Скрікуляк Аліна Миколаївна

Форманчук І.О.

6-Б клас

Киріл Альона Миколаївна

Бойку В.І.

7-А клас

Гульпак Діна Володимирівна

Данчу М. Г.

7-Б клас

Рошка Альона Георгіївна

Житарюк Н. А.

8-А клас

Басараб Марина Михайлівна

Княгницька Л.В.

8-Б клас

Штефанеса Маряна Іванівна

Рошка Д. В.

9-й клас

Бринзила Анжела Василівна

Бойку М.М.

10-й клас

Чубрей Стела Георгіївна

Лунік С.І.

11-й клас

Лупу Микола Іванович

Бойко Л.Н.

 

 

 

Батьківський комітет дошкільного підрозділу

                                                                                                                                                                                                                                                       

Батьківський комітет дошкільного підрозділу          Маршинецького НВК

на 2017-2018 н.р.

Голова батьківського комітеу

Ворнік Юліана Василівна            ( група «Іжачок»)

Заступник голови батьківського комітету:

Ришку Олена Василівна                       (група»Іжачок»)

Секретар:

Кіріл Андріана Анатоліївна         (група «Сонечко»)

Члени батьківського комітету:

1. Ворнічеса Аліна                                      (група «Дзвіночок»)

2.Бишка Софія                                             (група «Дзвіночок»)

3. Сандулеса Віта                                        (група «Бджілка»)

4. Кіореско Альона                                     ( група «Бджілка»)

5. Бринзила Анжела                                    ( група «Метелики»)

6. Агратіна Аліна                                         ( група «Метелики»)

7. Бордіян Ганна                                          (група «Сонечко»)

 

ПЛАН РОБОТИ БАТЬКІВСЬКОГО КОМІТЕТУ
НА НАВЧАЛЬНИЙ РІК 201
7-2018

дошкільного підрозділу Маршинецького НВК

  1. Збереження та зміцнення здоров я дітей; зміцнення зв язків між родинами, навчальним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей.                                                    Постійно
  2. Вирішення питань з розвитку матеріально-технічної бази и навчального закладу та його благоустрою.                                                              За потребою
  3. Встановлювати зв язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, органів внутрішніх справ, громадськими організаціями.

                                                                                                             Постійно

  1. Надати матеріальну допомогу для підписки методичної літератури(журналів для ДНЗ).                                                                                            До 01.11. 2017р

5. Надавати з благодійного фонду матеріальної допомоги вихованцям закладу та стимулювання діяльності педагогічних працівників закладу. 

                                                                                                           За потребою

6.Сприяти покращенню харчування вихованців закладу.

                                                                                                           Постійно

7. Брати участь у прийнятті рішень стосовно організації оздоровлення вихованців д/п Маршинецького НВК.                                                           Постійно

8. Вносити на розгляд керівництва закладу пропозиції щодо вдосконалення умов організації життєдіяльності дітей, організаційно - господарських питань.

                                                                                                            На протязі року

 

 

Положення про батьківський комітет

1. Загальні положення

1.1. Положення про батьківський комітет приймається на загальношкільних батьківських зборах, затверджується та вводиться в дію наказом по загальноосвітній установі. Зміни та доповнення в дійсне положення вносяться в такому ж порядку.

1.2. Батьківський комітет (далі за текстом - комітет) очолює голова. Комітет підкоряється й підзвітний загальношкільним батьківським зборам.

Термін повноважень комітету - один рік (або ротація складу комітету проводиться щорічно на третину).

1.3. Для координації роботи до складу комітету входить заступник керівника загальноосвітньої установи згосподарчої роботи.

1.4. Діяльність комітету здійснюється відповідно до Конвенції ООН про права дитини, чинного законодавства держави в галузі освіти, Типових положень про загальноосвітню установу, статуту загальноосвітньої установи та даного положення.

1.5. Рішення комітету є рекомендаційними.

Обов'язковими є тільки ті рішення комітету, з метою реалізації яких видається наказ по загальноосвітній установі.

 

2. Основні задачі

Основними задачами комітету є:

2.1. Сприяння керівництву загальноосвітньої установи:

в удосконалюванні умов для здійснення освітнього процесу, в охороні життя та здоров'я учнів;
у захисті законних прав та інтересів учнів;
в організації та проведенні загальношкільних заходів.
2.2. Організація роботи з батьками (законними представниками) загальноосвітньої установи, учнями з роз'яснення їхніх прав та обов'язків, значення всебічного виховання дитини в родині.

 

3. Функції загальношкільного батьківського комітету

3.1. Сприяє забезпеченню оптимальних умов для організації освітнього процесу (надає допомогу у придбанні підручників, у підготовці наочного методичного приладдя).

3.2. Координує діяльність класних батьківських комітетів.

3.3. Проводить роз'яснювальну й консультативну роботу серед батьків (законних представників) учнів про їхні права й обов'язки.

3.4. Сприяє у проведенні загальношкільних заходів.

3.5. Бере участь у підготовці загальноосвітньої установи до нового навчального року.

3.6. Разом із керівництвом загальноосвітньої установи контролює організацію якості харчування учнів, медичного обслуговування.

3.7. Надає допомогу керівництву загальноосвітньої установи в організації та проведенні загальношкільних батьківських зборів.

3.8. Розглядає звертання на свою адресу, а також звертання з питань, віднесених дійсним положенням до компетенції комітету, за дорученням керівника загальноосвітньої установи.

3.9. Обговорює локальні акти загальноосвітньої установи з питань, що входять у компетенцію комітету.

3.10. Бере участь в організації безпечних умов здійснення освітнього процесу, виконання санітарно-гігієнічних правил і норм.

3.11. Взаємодіє з громадськими організаціями з питання пропаганди шкільних традицій, укладу шкільного життя.

3.12. Взаємодіє з педагогічним колективом загальноосвітньої установи з питань профілактики правопорушень, бездоглядності та безпритульності серед неповнолітніх учнів.

3.13. Взаємодіє з іншими органами самоврядування загальноосвітньої установи з питань проведення загальношкільних заходів та всього іншого, що стосується компетенції комітету.

 

4. Права батьківського комітету

Відповідно до компетенції, установленої дійсним положенням, комітет має право:

4.1. Вносити пропозиції керівництву та іншим органам самоврядування загальноосвітньої установи й одержувати інформацію про результати їх розгляду.

4.2. Звертатися за роз'ясненнями в установи й організації.

4.3. Заслуховувати й одержувати інформацію від керівництва загальноосвітньої установи, інших органів самоврядування.

4.4. Викликати на свої засідання батьків (законних представників) учнів за представленням (рішенням) класних батьківських комітетів.

4.5. Брати участь в обговоренні локальних актів загальноосвітньої установи.

4.6. Давати роз'яснення та вживати заходи з розглянутих звертань.

4.7. Виносити громадський осуд батькам, які ухиляються від виховання дітей у родині.

4.8. Заохочувати батьків (законних представників) учнів за активну роботу в комітеті, надання допомоги у проведенні загальношкільних заходів тощо.

4.9. Організовувати постійні чи тимчасові комісії під керівництвом членів комітету для виконання своїх функцій.

4.10. Розробляти та приймати локальні акти (про класний батьківський комітет, про постійні й тимчасові комісії комітету).

4.11. Голова комітету може бути присутнім (з наступним інформуванням комітету) на окремих засіданнях педагогічної ради, інших органів самоврядування з питань, що відносяться до компетенції комітету.

 

5. Відповідальність батьківського комітету

Комітет відповідає за:

5.1. Виконання плану роботи.

5.2. Виконання рішень, рекомендацій комітету.

5.3. Установлення взаєморозуміння між керівництвом загальноосвітньої установи та батьками (законними представниками) в питаннях сімейного та громадського виховання учнів.

5.4. Прийняття рішень відповідно до діючого законодавства.

5.5. Бездіяльність окремих членів комітету чи всього комітету.

5.6. Члени комітету, не приймаючої участі в його роботі, за представленням голови комітету можуть бути відкликані виборцями.

 

6. Організація роботи

6.1. До складу комітету входять представники батьків (законних представників) учнів по одному від кожного класу.

Представники в комітет обираються щорічно на класних батьківських зборах на початку навчального року.

6.2. Чисельний склад комітету загальноосвітня установа визначає самостійно.

6.3. Зі свого складу комітет обирає голову (у залежності від чисельного складу можуть обиратися заступники голови, секретар).

6.4. Комітет працює за планом і регламентом, що узгоджені з директором школи.

6.5. Про свою роботу комітет звітує перед загальношкільними батьківськими зборами не рідше двох разів на рік.

6.6. Комітет правомочний виносити рішення при наявності на засіданні не менше половини свого складу. Рішення приймаються простою більшістю голосів.

6.7. Листування комітету з питань, що відносяться до його компетенції, ведеться від імені загальноосвітньої установи, документи підписують керівник загальноосвітньої установи та голова комітету.

 

7. Діловодство

7.1. Комітет веде протоколи своїх засідань і загальношкільних батьківських зборів відповідно до інструкції про ведення діловодства загальноосвітньої установи.

7.2. Протоколи зберігаються в канцелярії загальноосвітньої установи.

7.3. Відповідальність за діловодство в комітеті покладається на голову комітету або секретаря.

 

 

 

Річний план