Річний план роботи


                                                                                        

Схвалено
педагогічною радою
Маршинецького НВК
протокол від  29.08.17р. №1

 

 

РІЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ

дошкільного підрозділу Маршинецького НВК

      Новоселицького району Чернівецької області

на 2017/2018 навчальний рік та оздоровчий період

Детальніше...

Перспективний план розвитку Маршинецького НВК дошкільного підрозділу на 2017-2021 роки.

1. Формування життєвої компетентності дитини

   

  Мета: Забезпечити особистісне зростання кожної дитини з урахуванням її нахилів, здібностей, індивідуальних, психологічних, та фізичних особливостей.

Зміст роботи

Відповідальний

Термін

Джерела фінанси.

Примітка

1.Створити розвивальні куточки (сенсорики, логики,мовлення)

2.Розробити завдання, конспекти інтегрованих занять для дітей спрямованих на оточення понять про духовні цінності.

3.Створити картотеку українських народних ігор для дітей дошкільного віку.

4.Оформити центр піскової терапії.

5.Розробити конспекти занять,з піском для дітей молодшого та старшого дошкільного віку.

6.Впроваджувати в практику роботи нетрадиційні методи, методики,освітні програми щодо формування здорового способу життя. 

7.Оформити куточок ігор з водою

8.Здійснювати медико-педагогічний контроль за фізичним розвитком дітей.

9.Забезпечити впровадження системи за гартувальних заходів відповідно до перспективного планування.

10.Запровадити комплекси заходів щодо попередження травматизму.

Рада закладу

Вихователі

Вихователі

Вихователі

Вихователі

Керівник творчої групи

Вихователі

Вихователі

Вихователі

Медична сестра

Медсестра

Вихователі, адміністрація

2017-2021

2017-2018

2017-2019

2012018

2017-2018

2017-2021

2017-2018

Постійно

Постійно

Постійно

Благод.внески

Благод.внески

11.Привести у відповідність до санітарно-гігіенічних вимог і норм групові приміщення,спортивний зал,майданчик,харчоблок.

12.Створення предметно-розважального середовища в основних зонах : навики практичного життя, сенсорика, математика, розвиток мовлення, художня діяльність, розвивальні ігри.

13.Інтенсіфікація логіко математичного розвитку за допомогою використання спеціального математичного матеріалу М.Монтесорі. 

14.Впровадження в практику роботи вправ у соціальній поведінці : «Це я можу сам»   

15.Проведення діагностики готовності дітей до шкільного навчання.

     16. Щомісяця проводити для дітей театралізовані вистави за різною тематикою.

       Вихователі, адміністрація

Вихователі, батьки

  

Вихователі

Вихователі

Практичний психолог

Вихователі, музичний керівник

Постійно

2017-2021

2017-2021

2017-2018

2017-2021

2017-2021

Благодійні внески

 
               

2. Здоров’ я дитини

       Мета: залучення дітей до здорового способу життя в умовах дошкільного навчального підрозділу та сім ї.

             Зміст роботи

   Відповідальний

Термін

Джерела фінансування

Примітка

1. Впроваджувати в практику роботи дошкільного підрозділу здоров язбережувальні  технології

2.Здійснювати медико –педагогічний контроль за фізичним розвитком.

3. Організувати діяльність «Школа здорової дитини».

4.Запровадити комплекс заходів щодо попередження травмування та нещасних випадків під час навчально - виховного  процесу.

5. Привести у відповідність до санітарно  гігієнічних вимог і норм групові приміщення спортивний майданчик, спортивний зал.

Вихователі 

Медична сестра, педагоги.

Керівник творчої групи.

Керівник дошкільного підрозділу.

Вихователі

2017-2021

Постійно

Один раз в квартал

Постійно

2017-2021

                                    3. Психологічний супровід навчально –виховного процесу.

     Мета: повноцінний особистісний розвиток дітей на кожному віковому етапі і одночасно захист психічного здоров я шляхом здійснення психологічної експертизи і діагностики, соціально – психологічної корекції, профілактики, психологічної просвіти.

Зміст роботи

Відповідальний

Термін

Джерело фінансування

Примітка

1. Впровадження системного проведення соціально –педагогічних досліджень щодо  актуальних питань  розвитку вихованців на різних вікових етапах та виявлення найбільш болючих проблем навчання і виховання.

2. Проведення діагностики готовності дітей до шкільного навчання.

3.Використання нетрадиційних форм роботи (казкотерапія, піщанотирапія) під час адаптаційного періоду в садочку.

4. Подання матеріалів з досвіду роботи в періодичні видання.

    

 Практичний психолог

Практичний психолог

Практичний психолог

Практичний психолог

2017-2021

2017-2021

Постійно

2017-2021

 

                        Управління персоналом

    Мета: Формування соціального замовлення на підвищення кваліфікації педагогів виходячи з їх професійного розвитку

Зміст роботи

Відповідальний

Термін

Джерело фінансування

Примітка

1.Впроваджувати інтерактивні методи і форми роботи,сучасні технології навчання педагогів.

2.Провести с педагогами тематичний цикл семінарів щодо впровадження в освітньо-виховний процес альтернативності системи М.Монтесорі.

3.Провести з педагогами серію семінарів на тему: «Розвиток у дитини духовності».

4. Започаткувати проведення конкурсів між педагогічними працівниками.  

Керівник закладу

Вихователь

Керівник творчої групи  

Керівник закладу

Керівник закладу

постійно

2016-2021

2018

щороку

   

              Формування педагогічної компетентності батьків.

     Мета: Сприяти підвищенню авторитету і ролі сім ї у вихованні і соціалізації дітей дошкільного віку; формувати сучасну педагогічну культуру батьків на основі національних традицій,досягнень світової педагогіки.  

Зміст роботи

Відповідальний

Термін

Джерело фінансування

Примітка

1.Діяльність школи молодих батьків «Сучасна школа для сучасних батьків».

2.Діяльність консультативного пункту для батьків: «Педагогічна вітальня»

3.Виконнання двухстороньої угоди про співпрацю між батьківською громадськістю.

4.Створення у дошкільному закладі Піклувальної ради.   

5.Проведення конкурсу на кращий досвід сімейного виховання: «Родина року»  

6.Залучення батьків в освітньо-виховному процесі розвагах святах.

Керівник закладу

      Вихователі

Керівник закладу

Керівник закладу

Керівник закладу

Вихователі 

   2016-2021

    2017-2018

2016-2017

     2017

   

         2017

постійно

 

             

         Матеріално-технічне забезпечення дошкільного закладу.

 

    Мета: Сприяти підвищенню авторитету і ролі сім ї у вихованні і соціалізації дітей дошкільного віку ; формувати сучасну педагогічну культуру батьків на основі національних традицій, досягнень світової педагогіки.

Зміст роботи

Відповідальний

        Термін

Джерело фінансування

Примітка

1.Доповнити обладнання на ігрових майданчиках для кожної вікової групи.

2.Створити майданчик щодо вивчення правил дорожнього руху.  

3.Капітальний ремонт огорожі

4.Реконструкція приміщень:Харчоблоку та котельні.

5.Встановити двері другого входу.

6.Поточний ремонт музичного та спортивного залу.

7.Удосконалити матеріальну базу дитячих меблів та ігрових куточків.

8.Проводити поточні ремонти груп,майданчиків  

Додається додаток:»Перспективний план розвитку» на 2016-2121р. щодо зміцнення матеріальної бази д/п

Завгосп вихователі 

Керівник закладу

Завгосп

Завгосп

Робітник КОБ

Керівник закладу

Завгосп

Робітник КОБ

Керівник закладу

Завгосп

Керівник закладу

Завгосп

Працівники закладу

2017

2016-2017

2016-2017

2016-2017

2016-2021

2016-2021

2016-2021

2016-2021

Благодійні кошти

 

 

 

 

Річний план